ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศจากศูนย์ดาราศาสตร์ฯ

การแสดงท้องฟ้าจำลอง

 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (สำหรับวันอังคาร –       วันอาทิตย์) 

 หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 ค่าเข้าชมท่านเด็ก,นักเรียน,นักศึกษา คนละ 20 บาท   ผู้ใหญ่ คนละ 30 บาท                                   ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป,ผู้พิการ ยกเว้นค่าบริการ

 สอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่ ๐๔๔๕๖๙๙

         ข่าวประชาสัมพันธ์

                     ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

   ศูนย์ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ท้องฟ้าจำลอง) โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ เบอร์ ๐๔๔-๓๐๕๖๙๙

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux